Geometria kół Łódź

Geometria

Układ kierowniczy należy do jednych z najważniejszych podzespołów znajdujących się w samochodzie. Często jednak zdarza się, że kierowcy samochodu nie zwracają uwagi na ustawienie kół, cześć z nich nie wie nawet jak ważną czynnością jest prawidłowe ich ustawienie. Złe ustawienie kół może nieść za sobą katastrofalne skutki i doprowadzić do groźnego wypadku. Najmniej groźnym efektem nieprawidłowego ustawienia zawieszenia jest zwiększone zużycie opon i paliwa.

Do prawidłowego działanie układu kierowniczego konieczne jest ustawienie kilku kątów, aby układ mógł działać prawidłowo. Oto niektóre z kątów, na które zwracamy uwagę:

Zbieżność - mianem zbieżności możemy określić różnice odległości pomiędzy obręczami kół mierzonej z przodu i z tyłu krawędzi obręczy. Pomiaru tego dokonuje się w płaszczyźnie poziomej równoległej do podłoża, przechodzącej przez środek obrotu kół.

Kąt pochylenia koła - to kąt zawarty pomiędzy płaszczyzną koła a prostą pionową prostopadłą do płaszczyzny podstawy.

Kąt pochylenia sworznia zwrotnicy - jest to kąt, jaki tworzy sworzeń zwrotnicy z prostą pionową prostopadła do powierzchni podłoża mierzony wzdłuż osi poprzecznej pojazdu.

Kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy - jest to kąt mierzony pomiędzy osią pionową prostopadłą do płaszczyzny podłoża, a osią, jaką tworzy sworzeń zwrotnicy, ale mierzony wzdłuż osi podłużnej pojazdu. Prawidłowe ustawienie kąta wyprzedzenia sworznia zwrotnicy pozwala na samoczynne powrócenie kół samochodu do pozycji jazdy na wprost po wykonaniu skrętu np. po pokonywaniu zakrętu.

Nasz warsztat posiada na wyposażeniu nowoczesne urządzenie do kontroli oraz ustawiania geometrii zawieszenia.